ReX – Rozšiřovač signálu Hubu pro ochranu rozsáhlejších objektů

V roce 2018 jsme se v Ajaxu rozhodli, že rozšíříme možnosti použití zabezpečovacího systému Ajax také v rozsáhlejších a komplexních objektech. S aktualizací Hub OS 2.6 Malevich byly přidány funkce, jako je rozdělení systému do 9 nezávislých skupin, správa uživatelských práv, uživatelská hesla a další, které jsou nezbytné pro ochranu rozsáhlých objektů. Poté, co byl uveden na trh vylepšený kontrolní ovládací panel Hub Plus se 4 komunikačními kanály, podporou až 150 zařízení Ajax a 99 uživatelů, bylo vše potřebné pro ochranu většiny komplexních budov připraveno.

Nyní představujeme ReX, inteligentní rozšiřovač rádiového signálu Hubu. ReX zvyšuje maximální operační dosah Hubu až na dvojnásobek. Díky tomu je pomocí zabezpečovacího systému Ajax možné ochránit i několikapodlažní kancelářské komplexy, vzdálené budovy či výrobní prostory.

Upozornění: ReX je podporován pouze Huby / Huby Plus s verzí Hub OS 2.7.1 a vyšší!

1

 

Dvě generace, jedno uvedení

 

ReX byl vyvíjen poměrně dlouhou dobu – jeho vývoj začal již v roce 2016. ReX nebyl pro potřeby zabezpečovacího systému Ajax vyloženě nutnou záležitostí, díky unikátnímu protokolu Jeweller, který umožňuje komunikaci mezi zařízeními a Hubem až na vzdálenost 2 000 metrů (bez překážek). To je více než dost pro ochranu malých soukromých a komerčních objektů. Chtěli jsme však víc.

2

Vývoj prototypů zařízení, které vysílá signál z Hubu do detektorů a naopak trval 3 měsíce – první ReX neměl žádné další funkce pro rozšíření komunikačního dosahu. Zařízení fungovalo správně, až na jeden kritický problém – signál nebyl přijímán z klíčenky SpaceControl.

Protokol Jeweller jsme vyvinuli jako optimální rádiovou technologii pro zabezpečovací systém – spolehlivý, bezpečný a efektivní. Zařízení komunikují s Hubem pouze během krátkých časových úseků, které jim byly přiděleny, čímž mimo jiné výrazně šetří elektrickou energii. Tento princip přenosu se nazývá TDMA (angl. Time Division Multiple Access). Díky Jewelleru jsou zařízení Ajax schopny 5-7 let provozu na předinstalované baterie, jsou chráněny proti sabotáži a přenáší poplachové zprávy za méně než 0.15 vteřiny (přidělením prioritních časových slotů). Logika rádiového protokolu však nezahrnuje zprostředkovatele mezi Hubem a zařízením Ajax, což vede k mírnému zvýšení doby přenosu signálu.

 

3

 

Při připojení prostřednictvím ReXu nebylo možné informovat uživatele klíčenky SpaceControl o úspěšné aktivaci či deaktivaci systému, aktivaci nočního režimu nebo vyhlášení poplachu pomocí tísňového tlačítka. Bylo jasné, že se bude muset systém implementace ReXu přepracovat. Proto jsme projekt ReX zastavili a nasměrovali zdroje a úsilí na zařízení s vyšší prioritou – bezpečnostní a požární detektory, sirény a silová relé.

Do roku 2018 byl zabezpečovací systém Ajax prodáván v 67 zemích po celém světě. Požadavky z nových trhů vytyčili další směr, kterým se má vývoj ubírat. Šlo především o zabezpečení ve vnějším prostředí a ochranu rozsáhlých a komplexních objektů, jako jsou bytové a kancelářské komplexy, průmyslové budovy apod. V tomto okamžiku byl již rozšiřovač signálu nutností.

Trvalo to ještě jeden další rok, než se ReX stal 23. zařízením v portfoliu Ajax. Rozšiřovač signálu je druhým nejdůležitějším zařízením s operačním systémem OS Malevich vyvinutým společností Ajax.

4

 

ReX je kompatibilní se všemi zařízeními Ajax. Pravidelně se synchronizuje s Hubem a přenáší signály okamžitě na připojená zařízení. Je postaven na hardwarové platformě Hubu a má tak značný výkonový potenciál pro vývoj dalších funkcí. ReX spravuje zařízení, která jsou s ním ve spojení, a v případě ztráty spojení s Hubem je schopen pracovat nezávisle. Díky tomu je zabezpečovací systém Ajax ještě spolehlivější a odolnější vůči hrozbám.

 

Chytrý jako Hub

 

Bez zacházení do technických detailů je možné s použitím ReXu spolehlivě pokrýt prostor o rozloze až 16 km2. Rozšiřovač signálu může být od Hubu vzdálen až 1 800 metrů v otevřeném prostoru bez překážek a zajišťovat obousměrnou komunikaci s detektory, sirénami, klávesnicemi, klíčenkami a dalšími zařízeními, se kterými je spárován.  

5

ReX přenáší poplachové zprávy za méně než 0.3 vteřiny, aniž by byla ohrožena autonomie zařízení nebo konfigurace systému. ReX je kompatibilní jak s běžným Hubem, tak i vylepšeným Hubem Plus.

Zařízení je velmi podobné designem a hardwarem běžnému Hubu, není však vybaveno Ethernetovým ani GSM modulem. ReX je napájen z elektrické sítě 110 – 240 V AC a v případě jejího výpadku je napájen záložním Li-Ion akumulátorem s výjimečnou výdrží až 35 hodin.

6

ReX je vybaven real-time operačním systémem OS Malevich. Tento typ systémů je používán např. v balistických raketách, výtazích, automobilových brzdách apod., protože je vysoce odolný proti selhání. OS Malevich kombinuje vysokou úroveň funkčnosti a zabezpečení – umí detekovat rušení kmitočtu (tzv. jamming), autentizuje zařízení v systému a je odolný vůči napadení viry.

ReX využívá pro komunikaci s Hubem nový rádiový protokol Cargo. Tento protokol pracuje nad rádiovou technologií Jeweller a umožňuje paketový přenos komprimovaných a šifrovaných informací o stavu zabezpečovacího systému. Díky protokolu Cargo má ReX přístup ke stejným informacím jako Hub. Z toho důvodu ReX nečeká, až Hub rozhodne aktivaci či deaktivaci zařízení, sirén nebo relé, jež k němu byly přiřazeny. V nouzových situacích řídí tento subsystém sám.

Je-li z nějakého důvodu spojení s Hubem přerušeno, převezme ReX úlohu centrálního ovládacího panelu – v případě poplachu aktivuje sirény.

Další výhodou komunikačního protokolu Cargo je schopnost přenášet soubory firmware přes protokol Jeweller. ReX je tedy prvním zařízením Ajax, které aktualizuje software vzduchem bez přímého připojení k internetu. Podobně jako je tomu u Hubů, bude i ReX pravidelně dostávat aktualizace OS Malevich optimalizující výkon a rozšiřující možnosti zařízení. 

 

Technická specifikace 

 

Podporovaná zařízení Všechna zařízení Ajax kromě integračních modulů uartBridge a ocBridge Plus
Kompatibilita Až 99 zařízení s Hubem / až 149 zařízení s Hubem Plus (Hub OS Malevich 2.7.1 a vyšší)
Ochrana proti sabotáži Ano (Tamper)
Komunikační protokol Jeweller (868.0 - 868.6 MHz)
Dosah rádiového signálu Až 1 800 m (v otevřeném prostoru)
Napájení 110 – 240 V AC
Záložní baterie Ano, až 35 hodin provozu
Provozní teplota -10 °C ~ +40 °C
Provozní vlhkost Až 75 %

O nás

Autorizovaný dovozce produktů Ajax

pro Českou a Slovenskou republiku je

společnost SAFE HOME europe

Připojte se k nám

 
ajax web logo 01
Copyright © 2019 smart-alarm.eu

Na veškerý obsah se vztahují autorská práva.

Vyhledávání