Co je to jamming a jak mu může zabezpečovací systém odolávat?

Image

Rádiová komunikace je u bezdrátových zabezpečovacích systémů považována za největší slabinu. Objevují se názory, že je možné tento přenos informací snadno rušit pomocí zařízení, které se dají koupit „na každém rohu“ a bez rádiové komunikace je takový systém zbaven možnosti odolávat narušiteli. V důsledku toho se pak stává chráněný objekt či majetek bezbranným.

Následující článek zabývající se rušičkami rádiové komunikace, jejich reálnými schopnostmi a způsoby ochrany systému Ajax proti tomuto typu hrozby se pokusí tyto obavy rozptýlit.

 

Jak je možné rádiovou komunikaci rušit?

 

Jamming (angl. „rušení“) je označení nezákonného rušení rádiových komunikačních kanálů. Používá se například k zamezení přenosu poplachových zpráv u zabezpečovacích systémů nebo rušení komunikace u zabezpečení automobilů apod. Zařízení používaná k tomuto účelu se nazývají interferenční generátory nebo potlačovače signálu – obecně známé jako rušičky.

Interferenční generátory pracují v určitém prostoru omezeném jejich vysílacím výkonem a působícími vnějšími vlivy na kmitočtu odpovídajícím kmitočtu rušeného zařízení. Pokud se kmitočty rušičky a rušeného zařízení neshodují, nebude mít rušička vliv na provoz rušeného zařízení.

Cílem jammingu může být jak samostatný detektor, tak zabezpečovací systém jako celek.

2

 

Jaké typy jammingu existují?

 

3

Rušička může „zablokovat“ určité pásmo frekvenčního spektra nebo v případě širokopásmového rušení i několik komunikačních kanálů současně.

Zabezpečovací systém Ajax např. využívá pro komunikaci 5 rádiových komunikačních kanálů:

  • 2x 2G/GSM (900/1 800 MHz) a 3G/UMTS (2 100 MHz)
  • Wi-Fi (2.4 GHz)
  • Jeweller (868.0 – 868.6 MHz)

Širokopásmové rušičky mohou rušit několik rádiových komunikačních kanálů současně (např. Wi-Fi a GSM) a podle jejich provedení je rozlišujeme na:

1) Ruční, přenosné o velikosti mobilního telefonu s poměrně nízkým vysílacím výkonem; díky tomu mohou rušit na vzdálenost cca 5 až 15 metrů v otevřeném prostoru bez překážek.

4

 

2) Stacionární – takové přístroje jsou mnohem výkonnější a dražší. Čím vyšší je cena, tím vyšší je počet kmitočtových pásem, které může zařízení rušit – čím širší kmitočtové pásmo a dosah rušení, tím výkonnější generátor musí být. Výkonné rušičky se při provozu mohou znatelně zahřívat a je nutné jejich přídavné chlazení. Pokud jsou rušené kmitočty nízké, je potřeba zvětšit velikost antény. Výše uvedené faktory ovlivňují celkovou velikost, hmotnost a požadavky na napájení rušičky – u zařízení s efektivním dosahem cca 100 metrů je potřeba napájení ze sítě 230 V AC, aktivní i pasivní chlazení a hmotnost může dosáhnout i více než 15 kg.

5

 

3) „Self-made“ (po domácku vyrobené) – jedná se zpravidla o rušičky s nízkým vysílacím výkonem a malým dosahem. Za účelem zvýšení dosahu rušení jsou vyžadovány drahé širokopásmové zesilovače a vytvoření takových zařízení vyžaduje odborné znalosti a zkušenosti.

6

 

Jak reaguje zabezpečovací systém Ajax na jamming?

 

Hub pro spojení s cloudovou službou Ajax a uživateli či poplachovým přijímacím centrem (PPC) využívá GSM (GPRS) a Ethernet připojení, Hub Plus může využívat dokonce až 4 autorizované komunikační kanály současně – Wi-Fi, Ethernet a 2x 2G/3G SIM karty. Pro komunikaci se zařízeními Ajax je využíván rádiový komunikační protokol Jeweller.

 

1. Jamming GSM signálu

 

7

 

Rušení GSM kanálu může být úspěšné pouze tehdy, je-li síla signálu GSM slabá. Silný signál GSM je téměř nemožné rušit díky velmi vysokému vysílacímu výkonu vysílačů mobilních operátorů.

Pokud dojde ke ztrátě komunikace v rámci GSM u zabezpečovacího systému Ajax, objeví se v indikátoru poruch v mobilní aplikaci Ajax malá červená 1.

Ajax indikator poruch krouzek

Hub mezitím komunikuje s cloudovým serverem Ajax prostřednictvím Ethernet připojení (nebo Wi-Fi u Hubu Plus). Pokud dojde ke ztrátě spojení i přes výše uvedené komunikační kanály, Hub / Hub Plus ztratí spojení s cloudovým serverem, který následně odešle poplachovou zprávu uživatelům systému a PPC. Systém nadále funguje v režimu „offline“ a případné poplachy a další události ukládá do paměti a signalizuje lokálně pomocí sirén HomeSiren nebo StreetSiren.

Jakmile dojde k obnově spojení, všechny uložené události jsou doručeny uživatelům a PPC.

 

2. Jamming rádiového protokolu Jeweller

 

8

 

Hub a připojená zařízení nepřetržitě měří úroveň rádiového šumu na kmitočtech komunikačního protokolu Jeweller. Naměřené hodnoty je možné zkontrolovat mobilní aplikaci Ajax.

Stavy Hubu krouzek

Zabezpečovací systém Ajax je schopen detekovat jamming, pokud hladina rádiového šumu přesáhne -70 dBm během 30 vteřin. Poté Hub / Hub Plus automaticky odešle poplachovou zprávu o detekci jammingu uživatelům systému a PPC. Současně, aby nedošlo ke ztrátě spojení s cloudovým serverem Ajax, Hub automaticky přeladí Jeweller na méně rušený kmitočet.

Mezitím pokud dojde ke ztrátě komunikace se zařízením Ajax, Hub / Hub Plus opět o této události informuje uživatele a PPC.

 

3. Jamming Wi-Fi kanálu

 

9

 

Je-li Wi-Fi připojení rušeno, Hub Plus nadále komunikuje s cloudovým serverem Ajax pomocí Ethernet a GSM připojení (jsou-li využívány). Pokud dojde ke ztrátě komunikace v rámci Wi-Fi připojení u zabezpečovacího systému Ajax, objeví se v indikátoru poruch v mobilní aplikaci Ajax malá červená 1.

Ajax indikator poruch krouzek

Pokud dojde ke ztrátě spojení i přes výše uvedené komunikační kanály, Hub Plus ztratí spojení s cloudovým serverem, který následně odešle poplachovou zprávu uživatelům systému a PPC. Systém nadále funguje v režimu „offline“ a případné poplachy a další události ukládá do paměti a signalizuje lokálně pomocí sirén HomeSiren nebo StreetSiren.

Jakmile dojde k obnově spojení, všechny uložené události jsou doručeny uživatelům a PPC.

 

4. Jamming GSM, Wi-Fi a Jewelleru současně

 

10

 

Interferenční generátory s velkým vysílacím výkonem schopné rušit současně 2G/3G GSM sítě, Wi-Fi (2.4 GHz) i Jeweller (868.0 – 868.6 MHz) v komplexním prostoru s překážkami jsou velmi drahá zařízení a nejsou komerčně dostupná.

Pokud však narušitelé takovýmto zařízením disponují, zabezpečovací systém Ajax detekuje vysokou úroveň rádiového šumu v rámci kmitočtů protokolu Jeweller a zasílá poplachové a informační zprávy prostřednictvím Ethernet připojení uživatelům a PPC. Dostupnost Wi-Fi a GSM připojení je možné prověřit v mobilní aplikaci Ajax. Dojde-li k výpadku i Ethernet připojení, systém pracuje v offline režimu a po ztrátě komunikace s cloudovým serverem Ajax je uživatelům a PPC odeslána poplachová zpráva.

 

Jak ochránit zabezpečovací systém Ajax před jammingem?

 

11

 

  1. Nainstalujte Hub na skryté místo daleko od oken a dveří. Berte při tom v úvahu, že umístění Hubu musí umožňovat stabilní a dostatečně velkou sílu rádiového signálu pro spojení se zařízeními Ajax.
  2. Použijte pokud možno všechny dostupné komunikační kanály.

Hub – Ethernet a SIM karta (2G)

Hub Plus – 2x SIM karta (3G) od různých mobilních operátorů, Ethernet a Wi-Fi z různých přístupových bodů a různých poskytovatelů připojení k internetu.  

Poznámka: Dojde-li k výpadku Ethernet a Wi-Fi připojení u Hubu Plus, komunikace bude nadále pokračovat pomocí 3G GSM sítě. Pokud nejsou data v rámci 3G sítě přenášena, Hub během pár vteřin automaticky přepne na 2G síť. Jestliže ani v tomto případě nedojde k obnovení komunikace s cloud serverem Ajax, využije Hub podle stejné logiky druhou SIM kartu. Přepnutí mezi oběma SIM kartami může trvat až 4 minuty, zatímco u konkurenčních zabezpečovacích systémů může tato prodleva dosáhnout až čtyřnásobku.

Použití 2 SIM karet neochrání systém proti GSM jammingu (protože obě SIM karty komunikují na stejném kmitočtu), ale zvyšuje to jeho spolehlivost v případě, že některá ze SIM karet přestane z jakéhokoliv důvodu fungovat (nedostatek kreditu, vyčerpání FUP, závada na straně operátora…).

 

Shrnutí

 

  1. Jamming veškerých dostupných komunikačních kanálů profesionálního zabezpečovacího systému ve velkém rozsahu může být realizován pouze s použitím vysoce výkonných interferenčních generátorů, které jsou velmi drahé a náročné na chlazení a napájení.
  2. Spolehlivý zabezpečovací systém nevyužívá pouze jeden bezdrátový komunikační kanál; bezdrátové spojení by mělo být vždy použito v kombinaci s kabelovým připojením (např. k síti internet).
  3. Pokud se narušiteli podaří zcela izolovat zabezpečovací systém od okolního světa, uživatelé systému a PPC musí být o této události neprodleně informováni (u zabezpečovacího systému Ajax v závislosti na nastaveném intervalu dotazování dostupnosti cloudového serveru Ajax).
  4. Pokud dojde ke ztrátě komunikace se zabezpečovacím systémem, je potřeba vzniklou situaci co nejdříve prověřit, ať už osobně, pověřenou osobou nebo pomocí výjezdové skupiny bezpečnostní agentury.

O nás

Autorizovaný dovozce produktů Ajax

pro Českou a Slovenskou republiku je

společnost SAFE HOME europe

Připojte se k nám

 
ajax web logo 01
Copyright © 2019 smart-alarm.eu

Na veškerý obsah se vztahují autorská práva.

Vyhledávání