Možnosti využití integračního modulu Ajax Transmitter

Image

 

Venkovní detektor pohybu

 

Ajax Transmitter IR barrier

Ajax Transmitter byl primárně vyvinut z důvodu vysoké poptávky po integraci venkovních detektorů pohybu (např. infračervené a ultrozvukové detektory) ze strany evropských partnerů. Díky Transmitteru lze snadno integrovat do zabezpečovacího systému Ajax jakýkoliv detektor či systém určený pro ochranu perimetru objektu.

    

Detektor výbušných a hořlavých plynů

 

Teknim NG detector

Detektory úniku plynu jsou navrženy, aby byly schopny co nejrychleji zjistit přítomnost plynu a tuto událost signalizovat např. vestavěnou sirénou a LED signalizací v kombinaci s výstupním signálem. Tento typ detektorů je velmi populární, protože včasná detekce úniku plynu je poměrně obtížná a možné důsledky této události mohou být fatální. Detektory jsou klasifikovány podle druhu plynu, který má být detekován. V drtivé většině se jedná o zemní plyn, LPG, methan, oxid uhličitý nebo oxid uhelnatý (CO). Vzhledem k tomu že každý z plynů má jinou hmotnost a jeho přítomnost se určuje odlišným způsobem, neexistuje na trhu žádný univerzální detektor, který by byl schopen ochránit před všemi možnými hrozbami současně. Disponuje-li detektor úniku plynu drátovým NC / NO výstupem, je možné z něj za pomoci Transmitteru vytvořit plnohodnotnou součást zabezpečovacího systému Ajax, a zajistit tak ochranu před touto nebezpečnou hrozbou. Pokud hledáte spolehlivé řešení ochrany před požárem a oxidem uhelnatým, můžete použít detektor Ajax FireProtect Plus.

 

Vibrační detektor

Shock sensorVibrační detektor vyvolá vyhlášení poplachu při detekci vibrací nebo náklonu povrchu, ke kterému je připevněn. Jako senzor bývá většinou využíván vestavěný akcelerometr. Vibrační detektory jsou využívány zejména k ochraně pláště (okna, dveře) a perimetru (ploty, mříže) budovy nebo předmětů (trezory, umělecká díla apod.). Pro maximální ochranu oken a dveří před otevřením, vypáčením, nárazy a vibracemi je součástí portfólia Ajax detektor Ajax DoorProtect Plus

 

Detektor poklesu / zvýšení teploty

 

Temperature detector

Pokud situace vyžaduje odeslání poplachové zprávy při poklesu nebo nárůstu teploty mimo nastavené meze, je možné využít Ajax Transmitter pro připojení např. duálního termostatu, který je schopen obě tyto veličiny monitorovat současně. Tato kombinace se může hodit například pro použití v rekreačních objektech v době mimo Vaši přítomnost, pro monitorování teploty ve skleníku apod. 

 

Elektrická brána / vrata

 

Electric gate

Připojením ke koncovým spínačům nebo magnetickému kontaktu je možné využít Transmitter pro ukládání informací o času otevření / zavření elektrické brány či vrat. Obdobným způsobem může dojít např. k vyhlášení poplachu při neoprávněném otevření brány či vrat.

 

Ochrana cenných předmětů

 

Tamper switch

Pro ochranu cenných předmětů, jako jsou umělecká díla (obrazy, sochy, šperky apod.) nebo například trezory, bezpečnostní schránky atd., jsou používány externí kontakty a spínače. V případě přemístění předmětu dojde k sepnutí či rozepnutí spínače. Připojením spínače k Transmitteru je tak možné pomocí zabezpečovacího systému Ajax realizovat ochranu i tohoto typu cenností.

 

Kontrola úrovně hladiny

 

Water level switch

Hladinové snímače nebo spínače jsou používány pro monitorování výšky hladiny kapalin v nádržích, zásobnících, studnách atd. a ovládání zařízení, jako jsou například čerpadla. Připojením Transmitteru k takovému zařízení získáte upozornění při překročení výšky hladiny kapaliny pod, nebo nad stanovenou mez. 

 

Tísňové tlačítko

 

Panic button

 

Na čerpacích stanicích, ve směnárnách, v bankách a dalších objektech s vysokým rizikem loupežného přepadení má v drtivé většině případů obsluha možnost vyhlásit tísňový (panic) poplach stisknutím skrytého tlačítka například pod pracovní deskou stolu. Je-li tedy nutné vybavit provozovnu obdobným drátovým tlačítkem, lze v tomto případě opět využít Transmitter pro snadnou integraci do zabezpečovacího systému Ajax. Tísňovým tlačitkem jsou vybaveny také vybrané produkty z portfólia Ajax, jako například dálkové ovladače Ajax SpaceControl nebo dotykové klávesnice Ajax KeyPad.

O nás

Autorizovaný dovozce produktů Ajax

pro Českou a Slovenskou republiku je

společnost SAFE HOME europe

Připojte se k nám

 
ajax web logo 01
Copyright © 2019 smart-alarm.eu

Na veškerý obsah se vztahují autorská práva.

Vyhledávání