FAQ

Hub / Hub Plus

QuickStart - Uživatelská příručka (CZ)

Guide1

Hub je zapojen do elektrické sítě a k internetu, avšak v aplikaci je zobrazen jako offline.

Pro zapnutí Hubu stiskněte a přidržte tlačítko v zadní části zařízení na dobu 2 vteřin, dokud se logo Ajax v přední části zařízení nerozsvítí červeně. Poté počkejte, dokud se barva loga nezmění na zelenou nebo bílou a zkuste jeho stav znovu zkontrolovat v mobilní aplikaci.

Jaký komunikační protokol je použit pro připojení Hubu k dohledovému poplachovému a přijímacímu centru (dříve PCO)?
Jaké parametry jsou prověřovány během testování rádiové komunikace?
Jakým způsobem jsou šifrována data?
Bude Hub v provozu i při výpadku elektrické energie?
Jak zjistím, že je záložní akumulátor vybitý?
Jaká je minimální rychlost GPRS připojení potřebná pro provoz Hubu?
Jaký objem dat spotřebuje Hub během denního provozu?
K čemu slouží v nastavení komponentu volba "Vždy aktivní"?
Jaké komunikační kanály Hub využívá? 
Jak zjistím, že je některý z komunikačních kanálů nedostupný?
Jaký komunikační protokol využívá Hub pro přenos dat mezi komponenty?
Hub je připojen ke směrovači (routeru), ale není dostupné připojení k internetu.
Je nutné kvůli Hubu nastavit na směrovači (routeru) přesměrování portů?
Detektory nepracují - nesvítí LED indikace. Co s tím?
Jaký typ SIM karty Hub podporuje?
Jak se ujistit, že nepromeškám push notifikace zaslané Hubem?
Jak vybrat nejvhodnější umístění komponentů?
Je možné Hub nainstalovat v horizontální poloze např. položením na stůl?
Je nutné kvůli Hubu nastavovat na směrovači (routeru) přesměrování portů?
Lze omezit uživatelům práva ovládat systém?
K čemu slouží v nastavení komponentu volba "Částečné aktivování"
Jakým způsobem je možné Hub uvést do továrního nastavení?
Jaký je maximální počet uložených událostí (oznámení)?
Je možné v rámci jednoho uživatelského účtu ovládat větší počet Hubů?
Image

O nás

Autorizovaný dovozce produktů Ajax

pro Českou a Slovenskou republiku je

společnost SAFE HOME europe

Připojte se k nám

 
ajax web logo 01
Copyright © 2019 smart-alarm.eu

Na veškerý obsah se vztahují autorská práva.

Vyhledávání