Ajax

Smluvní podmínky

Záruka

Udělali jsme maximum pro to, abychom se ujistili, že budete s výrobky značky Ajax plně spokojeni. Pokud dojde k nějakému problému, jeho odstranění budeme neprodleně řešit. Po dobu dvou (2) let od zakoupení jakéhokoliv produktu Ajax můžete kdykoliv uplatnit záruku. Přesto Vás žádáme, abyste před samotnou reklamací nejprve kontaktovali technickou podporu – 50% technických problémů lze vyřešit na dálku.

 1. Společnost Ajax Systems Inc. (dále jen „výrobce“) je registrována na adrese 910 Foulk Road, Suite 201, Wilmington, Delaware, 19803, USA.
 2. Výrobce zaručuje, že přiložený výrobek značky Ajax (dále jen „produkt“) bude bez vad materiálu nebo zpracování po dobu dvou (2) let od původního data nákupu s výjimkou přiložených baterií.
 3. Máte-li technické problémy s produktem zakoupeným od jednoho z našich partnerů, obraťte se na něj pro zajištění záruční opravy, výměny nebo vrácení peněz v souladu se zárukou.
 4. Pokud dojde k závadě během záruční doby, výrobce po předložení platného dokladu o nákupu bezplatně a podle svého vlastního uvážení opraví nebo vymění vadné součásti nebo zařízení. Není-li možné provést opravu, výrobce si vyhrazuje právo nahradit výrobek novým nebo renovovaným zařízením s podobnou funkcí.

Záruka se nevztahuje na produkty společnosti Ajax Systems Inc. v následujících případech:

 1. Škody způsobené nehodou, záplavou, požárem, zemětřesením, zneužitím, zanedbáním nebo jinými vnějšími příčinami.
 2. Poškození způsobené nesprávným použitím nebo nevhodnými provozními podmínkami, včetně nestabilního síťového připojení, špatného uzemnění, vnějších elektromagnetických polí, vystavení přímému slunečnímu záření, vysoké vlhkosti nebo vibracím.
 3. Poškození způsobené službou, včetně instalace neoprávněných aktualizací nebo rozšíření nebo oprav provedených každým, kdo není zástupcem společnosti Ajax Systems Inc.
 4. Poškození způsobené připojením připojení produktů Ajax k produktům jiných výrobců.
 5. Výměna spotřebních dílů, včetně baterií nebo kabelů, pokud nejsou poškozeny vadou materiálu nebo zpracování.
 6. Kosmetické poškození, včetně škrábanců a prasklých plastů.
 7. Pravidelná údržba a kontrola zařízení, včetně čištění, úprav, testování, nebo chyb při programování. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení způsobené normálním nebo nadměrným provozem.
 8. Pro software produktu (firmware) a další software poskytovaný společností Ajax Systems Inc.

 

Přeloženo z webových stránek společnosti Ajax Systems Inc. Aktuální a kompletní znění v anglickém jazyce je dostupné zde. Chyby v překladu textu vyhrazeny!

Ochrana osobních údajů

Platné od května 2018

Tento dokument představuje politiku společnosti Ajax Systems Inc. týkající se ochrany soukromí, kde můžete zjistit, jak je nakládáno s Vašimi osobními údaji.

Politika je rozčleněna na 3 hlavní oblasti zpracování osobních údajů prostřednictvím:

 1. Produktů určených pro zabezpečení (např. Ajax Hub a další);
 2. Mobilních aplikací, desktopových aplikací a webových aplikací;
 3. Návštěvníků webových stránek http://ajax.systems/.

Ochrana soukromí Ajax Systems Inc.

 1. O nás

Správcem osobních údajů je společnost Ajax Systems Inc. se sídlem 19 803, 910 Foulk Road, Suite 201, Wilmington, Delaware, USA. Pro více informací se na nás obraťte na e-mailové adrese privacy@ajax.systems.

 1. Kategorie osobních údajů, které mohou být zpracovávány:
  1. Prostřednictvím produktů určených pro zabezpečení:
   • Informace o Ajax Hubu (model, sériové číslo, síťové nastavení, IP adresa, seznam událostí, historický a současný stav zařízení, údaje o poloze)
   • Environmentální data z produktů Ajax (teplota, úroveň šumu, údaje o pohybu)
  2. Při používání produktů nebo služeb Ajax:
   • Informace o Vás (jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, fotografie)
   • Přihlašovací údaje (přihlašovací jméno a heslo)
   • Informace o mobilním zařízení (typ zařízení, operační systém, systémový jazyk)
   • Údaje o poloze (při použití funkce GeoFence)
   • SMS zpráva s autorizačním kódem zaslaná při registraci uživatele nebo při provádění změn (Android)
   • Informace o využívání produktů a služeb Ajax (např. požadavky zasílané aplikací na server)
  3. Při návštěvě webových stránek Ajax:
   • Informace zadané do formulářů, které mohou obsahovat osobní či kontaktní údaje
   • IP adresa pro určení aktuální polohy a státu uživatele
 1. Důvod zpracování osobních údajů
 • Veškerá data, která zpracováváme prostřednictvím produktů určených pro zabezpečení nebo při použití produktů a služeb Ajax, jsou zpracovávány pouze za účelem poskytnutí požadovaných bezpečnostních služeb.
 • Pokud se rozhodnete odebírat náš newsletter, budeme Vám zasílat e-mailové zprávy obsahující informace o nás a nejnovějších aktualizacích. Vycházíme při tom ze souhlasu, který jste udělili při žádosti o odběr newsletteru. Obsah e-mailových zpráv přizpůsobujeme na základě informací, které o Vás shromažďujeme, takže je pro Vás relevantnější a užitečnější.
 • Pokud máte povoleno sdílení protokolů o činnosti Vaší aplikace v případě technického problému, odeslané informace zpracujeme a vyhodnotíme, abychom vyřešili Váš problém a zlepšili kvalitu našich produktů a služeb. Zpracováváme pouze ty informace, které jsou založeny na našem oprávněném zájmu, aby byla naše nabídka na trhu konkurenceschopnější.

Příklady využití osobních údajů:

 • Správa uživatelského účtu a záloha dat;
 • Ukládání položek protokolu pro informace a řešení problémů se zařízením;
 • Chcete-li přijímat notifikace prostřednictvím mobilní aplikace Ajax, nezapomeňte, že vždy můžete konfiguraci notifikací v menu aplikace upravit;
 • Pro zasílání marketingových materiálů se přihlaste k odběru;
 • Pro zodpovězení Vašich dotazů se obraťte na zákaznickou podporu.

V případě, že používáte produkty nebo služby Ajax jako profesionální uživatel (PRO) nebo zástupce našich partnerů, použijeme Vaše osobní údaje, abychom zajistili, že budete moci poskytnout profesionální služby i jiný uživatelům na základě jejich požadavků.  

 1. Na jak dlouho osobní údaje potřebujeme?
 • Vaše osobní údaje jsou vždy vymazány, pokud se rozhodnete deaktivovat uživatelský účet prostřednictvím žádosti zaslané na e-mailovou adresu privacy@ajax.systems. To znamená, že Vám již nebudeme poskytovat žádné služby a Vaše osobní údaje nebudeme potřebovat.
 • Pokud již nebudete chtít přijímat naše newslettery, můžete se jednoduše odhlásit z odběru kliknutím na tlačítko „Odhlásit se z odběru“ („Unsuscribe from this list“) ve spodní části jakékoliv e-mailové zprávy Ajax nebo odesláním žádosti na adresu privacy@ajax.systems. Poté dojde k zastavení odesílání newsletterů.
 • Na našich serverech neuchováváme žádné provozní záznamy po dobu delší než jeden (1) měsíc.
 1. Budou Vaše osobní údaje sdíleny?

Obecně můžeme vaše osobní údaje sdílet pouze tehdy, je-li potřeba poskytnout požadované služby. Tyto údaje mohou být zpřístupněny našim dodavatelům a poskytovatelům služeb, kteří poskytují určité služby pro naše produkty a služby nutné k provozu. Jedná se o hostingové služby, technickou podporu, odstraňování problémů apod. Garantujeme, že tito externí poskytovatelé chrání osobní údaje stejně dostatečně jako my.

Dále můžeme sdílet Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo) s poskytovateli fyzických bezpečnostních služeb, pokud o to požádáte prostřednictvím mobilní aplikace. Mějte prosím na paměti, že tito poskytovatelé služeb se stanou správci údajů, kteří jsou zodpovědní za jejich ochranu. Navzdory tomu, že si vybíráme renomované partnery, kteří uvedené služby poskytují, doporučujeme zkontrolovat jejich zásady ochrany osobních údajů předtím, než je o fyzickou ostrahu objektu prostřednictvím mobilní aplikace požádáte.

 1. Jak jsou Vaše osobní údaje chráněny?

Kybernetickou bezpečnost v žádném případě nepodceňujeme, proto jsme implementovali organizační a technická opatření odpovídající aktuálním rizikům. Bezpečnostní opatření mimo jiné zahrnují firewally, šifrování dat, autentizační kontroly přístupu k informacím apod.

Vaše informace chráníme prostřednictvím unikátního uživatelského jména a hesla a citlivou komunikaci s našimi produkty či službami Ajax prostřednictvím ověřovaného serveru a zabezpečeného připojení.

Při reakci na Vaše žádosti o přístup také provádíme další bezpečnostní opatření, jako např. dvojité ověření totožnosti uživatele. Mějte však na vědomí, že v případě odcizení nezabezpečeného mobilního zařízení může dojít ke zneužití osobních údajů neoprávněnou osobou. V takových případech nás neprodleně kontaktujte.

 1. Jaká jsou Vaše práva?

Seznam Vašich práv z hlediska ochrany osobních údajů:

 • Právo být informován;
 • Právo na přístup;
 • Právo na nápravu;
 • Právo na vymazání;
 • Právo na omezení zpracování;
 • Právo na přenositelnost dat;
 • Právo na námitku;
 • Právo nebýt subjektem automatického zpracování a profilování;
 • Právo na odvolání souhlasu;
 • Právo podat stížnost u dozorového orgánu státu, v němž žijete nebo pracujete;

Pokud Vás zajímá, co přesně tato práva znamenají a jak je lze aplikovat v praxi, doporučujeme, abyste si nastudovali informace z tohoto užitečného zdroje.

 1. Profilování a automatické zpracování

Sami se rozhodneme, jaký bude obsah informací v newsletteru zasílaném na Vaši e-mailovou adresu po přihlášení k odběru (udělení souhlasu). Žádná jiná tvorba profilů nebo automatizovaná rozhodovací činnost není prováděna.

 1. Dočasné soubory (Cookies)

Pokud navštívíte naše webové stránky, dojde k uložení některých souborů cookie. Pro více informací o souborech cookies navštivte tyto webové stránky.

Typy cookies využívaných webovými stránkami Ajax Systems Inc.:

 • Soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webových stránek;
 • Soubory sloužící k analýze používání webových stránek a sledování výkonu;
 • Soubory používané k cílení inzerce. Naše produkty a služby můžeme propagovat i na jiných webových stránkách. Některé z těchto webových stránek mohou používat soubory cookie k ukládání informací o nabídkách a službách, u kterých jste projevili zájem o prohlížení webu.
 1. Jiné problémy

Máte-li další dotazy týkající se Zásad ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat na adrese privacy@ajax.systems.

 

Přeloženo z webových stránek společnosti Ajax Systems Inc. Aktuální a kompletní znění v anglickém jazyce je dostupné zde. Chyby v překladu textu vyhrazeny!

Smlouva s koncovým uživatelem

Tato smlouva s koncovým uživatelem je právním souhlasem (dále jen „Smlouva“) na jedné straně mezi uživateli (dále jen „Vy“) softwaru (dále jen „Software a Produktem (jak je definováno níže) společnosti Ajax Systems Inc. se sídlem na adrese 19803, 910 Foulk Road, Suite 201, Wilmington, Delaware, USA a jejich dceřiných společností a poboček (společně „Ajax“, „my“, „nás“ a „náš“) na straně druhé.

Pokud souhlasíte s touto Smlouvou nikoliv jako fyzická osoba, ale jako zástupce právnické osoby, pak označení „Vy“ je ve významu „Vaší společnosti“ a Vaše společnost je zavázaná k dodržování této Smlouvy.

Před použitím jakéhokoliv z produktů Ajax (dále jen „Produkt“ nebo „Produkty“) ze seznamu dostupného na následující webové stránce si nejprve pečlivě přečtěte následující podmínky.

Výrobky mohou obsahovat vestavěný software (dále jen „Software“), jehož užívání a přístup k němu je licencován společností Ajax zákazníkům, pouze jak je uvedeno níže. POKUD NESOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY, NEKLIKEJTE NA TLAČÍTKO „SOUHLASÍM“ („I ACCEPT“) A NEPOUŽÍVEJTE PRODUKT – MŮŽETE SE ROZHODNOUT PRODUKT AJAX VRÁTIT KONTAKTOVÁNÍM SPOLEČNOSTI AJAX SYSTEMS INC. NA NÍŽE UVEDENÉ ADRESE. KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO „SOUHLASÍM“ NEBO PŘÍSTUPEM ČI POUŽÍVÁNÍM PRODUKTU VYJADŘUJETE, ŽE SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY.

ODDÍL „OMEZENÍ PRODUKTU“ POPISUJE DULEŽITÁ OMEZENÍ SOFTWARU A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V SOUVISLOSTI S OCHRANOU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A KRITICKÝM POUŽITÍM PRODUKTU. PŘEČTĚTE SI PROSÍM TENTO ODDÍL POZORNĚ.  

Rozsah smlouvy

Tato Smlouva upravuje zákonná práva a povinnosti koncových uživatelů Produktů a Softwaru na jedné straně a společnosti Ajax Systems Inc. na straně druhé. Smlouva upravuje práva duševního vlastnictví, zásady ochrany soukromí, záruky a další záležitosti, jak jsou stanoveny v této Smlouvě.

Smluvní vztah

Tímto prohlašujete a zaručujete, že máte schopnost uzavírat tuto smlouvu vztahující se k Softwaru a Produktu a že máte dostatečný zákonný věk k tomuto úkonu daný odpovídajícím zákonem platným ve Vaší lokalitě nebo v místě přístupu k Softwaru a užívání Produktu.

Vaše užívání Služeb podléhá následujícím omezením:

Potvrzujete, zaručujete a souhlasíte s tím, že nebudete používat Produkty a Software způsobem, který:

 • Porušuje práva duševního vlastnictví nebo ostatní práva jiných osob (včetně společnosti Ajax Systems Inc.);
 • Porušuje jakýkoliv zákon nebo nařízení;
 • Je škodlivý, podvodný, vyhrožující, obtěžující, hanlivý, obscénní, nebo jiným způsobem nevhodný;
 • Ohrožuje bezpečnost Vašeho uživatelského účtu Ajax nebo někoho jiného (např. umožnění přihlášení jiné osoby pod Vaším uživatelským účtem).
 • Pokouší se jakýmkoliv způsobem získat heslo, účet nebo jiné citlivé informace o jiném uživateli;
 • Porušuje zabezpečení jakékoliv počítačové sítě, dešifruje informace, hesla apod.;
 • Dekompiluje Software či Produkty nebo jakkoliv jinak se pokouší získat zdrojový kód softwaru (s výjimkou (i) ukázkových příkladů kódů poskytovaných v rámci služeb, které jsou jasně označeny, nebo (ii) v rozsahu, který je omezen či zakázán podle příslušných právních předpisů).

Tato Smlouva Vám zaručuje specifická zákonná práva, přičemž neomezuje Vaše další zákonná práva, které se mohou lišit v závislosti na platné legislativě v daném regionu.

Licence

V souladu s podmínkami a omezeními uvedenými v této Smlouvě Vám společnost Ajax Systems Inc. omezenou, nevýhradní, nevylučitelnou a nepřevoditelnou licenci k instalaci a používání Software pouze ve formě objektových kódů, a to výlučně jako vestavěné součásti Produktů, které vlastníte nebo obsluhujete, a pouze v souvislosti s Vaším osobním a nekomerčním použitím Produktů. Nesmíte (ani nedovolíte ostatním) pronajmout, distribuovat, přiřadit, komerčně využívat nebo sublicencovat Software nebo používat Software v dohodě o sdílení času nebo jiným neoprávněným způsobem. Dále Vám není licence udělena pro člověka v čitelném kódu Software (zdrojový kód). Software a průvodní dokumentace mohou být kopírovány pouze pro nezbytné účely zálohování či archivace pro podporu Vašeho užívání Softwaru, jak je zde uvedeno. Při tom jste povinni reprodukovat a zahrnout veškerá oznámení o autorských právech a veškerá další oznámení o vlastnických právech, která se objevují v Softwaru, na všech kopiích, které vytvoříte.

Další software

Tato Smlouva se nevztahuje na žádný software s otevřeným zdrojovým kódem, který je součástí Produktů nebo jakéhokoliv software třetí strany, který je licencován samostatně podle podmínek různých samostatných licenčních smluv (dále jen „Jiný software). Jiný software nepodléhá podmínkám této Smlouvy a místo toho je licencován za podmínek platných licenčních smluv třetích stran (dále jen „Podmínky jiného software“). Autorská práva k Jinému softwaru jsou držena držiteli autorských práv uvedenými v Podmínkách jiného software. V rozsahu požadovaném Podmínkami jiného software společnost Ajax Systems Inc. zpřístupní open-source software Produktu na základě písemné žádosti zaslané na e-mailovou adresu uvedenou níže. Jakékoliv podmínky této Smlouvy, které jsou v rozporu s jakýmikoliv licenčními smlouvami Jiného software, se nevztahují na Jiný software. Nic v této Smlouvě neomezuje Vaše práva nebo nezaručuje Vám práva, která nahrazují podmínky jakékoliv uživatelské licence Jiného softwaru.

Aktualizace software

Příležitostně může společnost Ajax Systems Inc. poskytovat aktualizace, upgrady, záplaty, opravy chyb a další úpravy vedoucí ke zlepšení Softwaru a souvisejících Služeb (dále jen „Záplaty“). Tímto berete na vědomí, že budete muset v budoucnu nainstalovat Záplaty a pokračovat v přístupu a používání Produktů a Software. Rovněž souhlasíte s automatickým instalováním Záplat, aniž byste obdrželi další upozornění nebo poskytli další souhlas.

Zákaz reverzního inženýrství

Modifikace, reverzní inženýrství, zpětná kompilace nebo jiné úpravy Softwaru jsou výslovně zakázány. Pokud sídlíte na území Evropské unii (dále jen „EU“), informace potřebné pro dosažení interoperability Softwaru s dalšími programy ve smyslu Směrnice EU o právní ochraně počítačových programů jsou Vám k dispozici po zaslání písemné žádosti na níže uvedenou e-mailovou adresu.

Omezení vývozu

Software a Produkty podléhají omezením vývozu ze strany Spojených států a omezením dovozu ze strany některých zahraničních vlád. Tímto souhlasíte s dodržováním všech platných zákonů a předpisů o vývozu a dovozu při používání Softwaru a Produktů. Není Vám umožněno (ani žádné třetí straně) odstranit nebo vyvézt ze Spojených států amerických nebo povolit vývoz jakékoliv části Softwaru nebo Produktu nebo jakéhokoliv přímého produktu z nich: (a) do (nebo státnímu příslušníkovi) země, na kterou je uvaleno embargo nebo která podporuje terorismus; (b) každé osobě nebo subjektu, které jsou uvedeny v seznamu Ministerstva obchodu Spojených států amerických, s nimiž je zakázán jakýkoliv obchodní kontakt nebo v seznamu osob Ministerstva financí Spojených států amerických; (c) do kterékoli země, do které je tento vývoz nebo zpětný vývoz omezen nebo zakázán, nebo pro kterou vláda Spojených států nebo jakákoli její agentura vyžaduje v době vývozu nebo zpětného vývozu vývozní licenci nebo jiný vládní souhlas; (d) nebo do země, která porušuje jakákoliv omezení vývozu nebo dovozu, zákony nebo předpisy jakékoli americké nebo zahraniční agentury nebo orgánu. Tímto souhlasíte a zaručujete, že (i) se nenacházíte v zemi, nejste pod dohledem, nebo státním příslušníkem nebo rezidentem takové zakázané země nebo subjektu a že (ii) žádné z vašich osobních údajů nejsou pod kontrolou Mezinárodní regulace pohybu zbraní. Produkty nesmí být použity pro vývoj, vývoj a výrobu jaderných, chemických nebo biologických zbraní nebo raketové technologie bez předchozího souhlasu vlády Spojených států.

Tímto souhlasíte, že odškodníte společnost Ajax Systems Inc. ve výši veškerých nároků, ztrát, závazků, škod, pokut, sankcí, nákladů a výdajů (včetně poplatků za právní zastoupení vyplývajících z Vašeho porušení podmínek uvedených v tomto odstavci.

Obchodní tajemství

Tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že všechna (a) celosvětová autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví a (b) vlastnictví a nárok na Software a všechny jeho následné kopie bez ohledu na formu či médium jsou výlučným majetkem společnosti Ajax Systems Inc. a jejích dodavatelů. Dále uznáváte a souhlasíte s tím, že Software obsahuje cenné obchodní tajemství a informace o majetku společnosti Ajax Systems Inc. a jejích dodavatelů. Souhlasíte s důvěrným zachováním takových obchodních tajemství a chráněných informací a uznáváte, že jakékoliv porušení této povinnosti představuje okamžitou a nenapravitelnou škodu, u které by peněžité odškodnění nebylo dostatečným prostředkem nápravy, a že vhodným prostředkem nápravy je soudní opatření.

Autorská práva a ochranné známky

Veškeré materiály a obsah, které se nacházejí na webových stránkách a v mobilních aplikacích společnosti Ajax Systems Inc. a v Softwaru, jsou buď vlastněny, licencovány nebo sublicencovány a jsou používány společností Ajax Systems Inc. v souladu s příslušnými licencemi a zákony. Je zakázáno kopírovat, distribuovat či jinak šířit materiály a obsah (včetně jakýchkoli log, obrázků nebo dat) nebo je jinak používat jakýmkoli způsobem v rozporu s výhradními právy držitele autorských práv nebo ochranné známky, pokud nejste vlastníkem uvedených materiálů nebo obsahu nebo pokud nemáte výslovné písemné povolení od vlastníka těchto materiálů. Všechna práva, která vám nebyla výslovně udělena podle této smlouvy nebo jiných platných podmínek, jsou vyhrazena společnosti Ajax Systems Inc., popřípadě jinému vlastníkovi takových práv.

Zásady ochrany soukromí

Společnost Ajax Systems Inc. se zavazuje chránit vaše soukromí ve vztahu k jakýmkoli informacím shromážděným v souladu s podmínkami Vaší smlouvy. Při uznání Vaší dohody s touto Smlouvou jste souhlasili s politikou ochrany osobních údajů, která je zveřejněna na webové stránce.

Implicitní práva

Všechna práva, která vám společnost Ajax Systems Inc. výslovně neudělí v této Smlouvě, jsou vyhrazena společností Ajax Systems Inc. a jejím dodavatelům. V této smlouvě neexistují implicitní práva.

Nařízení vlády Spojených států amerických

Software je komerční povahy a je vyvíjen výhradně na soukromé náklady. Software je dodáván jako "Komerční počítačový software", jak je definováno v DFARS 252.227-7014 (červen 1995), nebo jako komerční položka definovaná v dokumentu FAR 2.101 (a) a jako taková jsou poskytována pouze taková práva, která jsou uvedena v této Smlouvě, což je standardní komerční licence společnosti Ajax Systems Inc. pro Software. Technické údaje jsou poskytovány s omezenými právy pouze podle ustanovení DFAR 252.227-7015 (listopad 1995) nebo FAR 52.227-14 (červen 1987), podle toho, co je použitelné.

Začátek a konec platnosti

Tato Smlouva je platná ode dne, kdy jste poprvé použili Software nebo Produkty, a bude pokračovat, dokud nebude ukončena. Smlouvu můžete kdykoliv ukončit na základě písemného oznámení společnosti Ajax Systems Inc. Smlouva také okamžitě skončí, pokud nesplníte jakoukoliv podmínku uvedenou v této Smlouvě. Po ukončení budou licence udělené touto Smlouvou okamžitě ukončeny a souhlasíte s tím, že ukončíte veškerý přístup a používání Produktů, Softwaru a související dokumentace. Ustanovení, která svou povahou nadále překračují časový rámec Smlouvy, budou platné po jejím ukončení.

Rozhodné právo a soudní pravomoc

Soudy v některých zemích neuplatňují právo Delaware u některých typů sporů. Pokud pobýváte v některé z těch zemí, kde je právo Delaware vyloučeno z uplatňování, budou se na takové spory týkající se těchto podmínek vztahovat zákony Vaší země. Souhlasíte s tím, že zákony státu Delaware a Spojených států amerických upravují tuto Smlouvu, jakož i jakýkoliv nárok, spor, akci nebo problém, který by mohl vyplynout z ní nebo v souvislosti s ní, s vyloučením jejich kolizních principů. Každá žaloba nebo řízení týkající se této Smlouvy musí být podány Federálnímu nebo Státnímu soudu se sídlem v New Yorku a každá strana neodvolatelně předloží jurisdikci a místo jakéhokoli takového soudu v rámci takového nároku nebo sporu, kromě toho, že společnost Ajax Systems Inc. může požadovat soudní opatření ve věci, kde má pravomoc chránit své důvěrné informace nebo duševní vlastnictví. Úmluva Organizace spojených národů o Smlouvách o mezinárodním prodeji zboží (1980) je tímto zcela vyloučena z uplatňování této Smlouvy.

Přenos práv

Nesmíte přiřadit ani převést Vaše práva podle této Smlouvy. Jakákoliv domnělá přiřazení nebo přenosy v rozporu s tímto odstavcem jsou neplatné.

Omezená záruka

Omezená záruka na produkt je uvedena v plném znění na webových stránkách společnosti Ajax Systems Inc. nebo ve zkráceném znění v uživatelské příručce, která je k Produktu připojena. PRO SOFTWARE NEPOSKYTUJE ŽÁDNÁ ZÁRUKA.

Zneplatnění záruky

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM AJAX SYSTEMS INC. SE PŘI POSKYTOVÁNÍ SOFTWARE ZŘÍKÁ VŠECH ZÁRUK A PODMÍNEK, AŤ UŽ JSOU ZÁKONNÉ, VÝSLOVNÉ, NEBO IMPLIKOVANÉ VČETNĚ, ALE NE VÝHRADNĚ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, NÁZVU, PŘESNOSTI A NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN. AJAX SYSTEMS INC. NEZARUČUJE JAKÉKOLIV ZVLÁŠTNÍ VÝSLEDKY PŘI POUŽITÍ SOFTWARU. AJAX SYSTEMS INC. NAPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU, ŽE SOFTWARE BUDE NEPOŠKOZENÝ, BEZ VIRŮ NEBO JINÝCH ŠKODLIVÝCH KÓDŮ, PRAVIDELNÝ, BEZPEČNÝ NEBO BEZCHYBNÝ.

Omezení produktu

Tímto berete na vědomí, že ani Produkty, ani Software nejsou certifikovány pro případy nouze. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE PRODUKTY A SOFTWARE NEJSOU MONITOROVÁNY TŘETÍ STRANOU V RÁMCI SYSTÉMU VYROZUMĚNÍ V PŘÍPADĚ NOUZE A TAKÉ ŽE SPOLEČNOST AJAX SYSTEMS INC. NEMONITORUJE NOUZOVÁ HLÁŠENÍ NEBO NENÍ NAPOJENA NA DISPEČINKY ZÁCHRANNÝCH SLOŽEK Z DŮVODU PŘIVOLÁNÍ POMOCI V PŘÍPADU NOUZE DO VAŠEHO DOMOVA. POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ A SOFTWARU JE POUZE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. NESETE VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST (KTERÉ SE SPOLEČNOST AJAX SYSTEMS INC. ZŘÍKÁ) ZA JAKÉKOLIV ZTRÁTY NEBO ŠKODY VZNIKLÉ POUŽITÍM SOFTWARU NEBO PRODUKTŮ VČETNĚ, ALE NIKOLIV VÝHRADNĚ ODPOVĚDNOSTI ZA ZTRÁTY NEBO ŠKODY NA VAŠÍ OSOBĚ, MAJETKU (VČETNĚ ALE BEZ OMEZENÍ, PRODUKTU, OSTATNÍCH PRODUKTŮ PERIFÉRIÍ PŘIPOJENÝCH K PRODUKTU, POČÍTAČŮ A MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ, DATECH, OBYDLÍ, BYTU, ČI JINÉ FORMĚ BYDLIŠTĚ. Kontakty zákaznických služeb společnosti Ajax Systems Inc. nemohou být považovány za prostředek k řešení situace ohrožení zdraví a života v domácnosti a nejsou náhradou za záchranné složky. V případě ohrožení zdraví a života čí jiné nouzové situace se obraťte na záchranné složky na lince 911 (platí pro USA).

Pokud je Produkt a Software napojen na poplachové dohledové a přijímací centrum, společnost Ajax Systems Inc. nenese v žádném případě odpovědnost za jednání nebo nečinnost třetí strany poskytující dané služby.

Omezení odpovědnosti

Vše uvedené ve Smlouvě (včetně všeho uvedeného v tomto ustanovení Omezení odpovědnosti) nesmí omezit nebo vyloučit odpovědnost, která nemůže být omezena nebo vyloučena podle platných zákonů. V PLNÉM ROZSAHU DANÉM ZÁKONEM VČETNĚ VÝŠE UVEDENÉHO ZNEPLATNĚNÍ ZÁRUKY SE SPOLEČNOST AJAX SYSTEMS INC. A JEJÍ DODAVATELÉ ZŘÍKAJÍ JAKÉKOLIV ODPOVĚDNOSTI ZALOŽENÉ NA SMLOUVĚ, PŘEČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI A POVINNÉHO RUČENÍ) NEBO V PŘÍPADĚ NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO POSTIHNUTÉ ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU, ZTRÁTY PŘÍJMŮ NEBO ZISKU, ZTRÁTY PODNIKÁNÍ, ZTRÁTY INFORMACÍ A DAT NEBO JINÉ ZTRÁTY VYPLÝVAJÍCÍ Z PRODEJE, INSTALACE, ÚDRŽBY, POUŽÍVÁNÍ ČI SELHÁNÍ PRODUKTU NEBO SOFTWARU I V PŘÍPADĚ, KDY SPOLEČNOST AJAX SYSTEMS INC. A JEJÍ DODAVATELÉ BYLI UPOZORNĚNI NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD, A OMEZUJE JEJICH ODPOVĚDNOST NA VÝMĚNU, OPRAVU NEBO VRÁCENÍ NÁKUPNÍ CENY DLE JEJICH UVÁŽENÍ. TOTO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY NEBUDE OVLIVNĚNO, POKUD JAKÉKOLIV UVEDENÉ NÁHRADY NEVYHOVUJÍ JEHO ZÁKLADNÍMU ÚČELU.

Odmítnutí odpovědnosti

Kromě této Smlouvy můžete mít také jiná zákonná práva, které se mohou lišit od jurisdikce k jurisdikci. Některé země, státy nebo provincie neumožňují vyloučení nebo omezení předpokládaných záruk nebo omezení náhodných nebo následných škod některých produktů dodaných spotřebitelům nebo omezení odpovědnosti za újmu na zdraví, tudíž uvedená omezení a vyloučení odpovědnosti mohou být při aplikaci na Vás omezena. Pokud nelze vyloučit implicitní záruky v plném rozsahu, budou omezeny na rozsah a trvání příslušné písemné záruky. Vaše specifická zákonná práva se mohou lišit dle místního práva.

Oddělitelnost

V případě že se ukáže, že jakékoliv ustanovení této smlouvy je neplatné, nezákonné, nebo nevymahatelné, platnost, zákonnost, a vymahatelnost kteréhokoliv ze zbývajících ustanovení nejsou v žádném případě ovlivněny nebo narušeny a jsou platné a vymahatelné s podobným úmyslem a ekonomickým dopadem.  

Upozornění

Společnost Ajax Systems Inc. může posílat oznámení prostřednictvím e-mailu nebo poštou na adresy, které jste zadali při registraci.

Zřeknutí se práv

Veškerá zřeknutí se práv společnosti Ajax Systems Inc. budou platná pouze v písemné podobě. Jakékoliv vzdání se práv nebo neúspěch společnosti Ajax Systems Inc. k uplatnění kteréhokoliv z ustanovení Smlouvy v jednom případě nebude považováno za vzdání se jakéhokoliv jiného ustanovení nebo stejného ustanovení v jiném případě.

Nadpisy

Nadpisy a odstavce této Smlouvy jsou formulovány pro usnadnění orientace a nebudou použity při výkladu této smlouvy.

Celkové ujednání a dodatky

Tato Smlouva stanovuje úplnou dohodu mezi Vámi a společnosti Ajax Systems Inc., nahrazuje všechny předchozí písemné či ústní dohody týkající se Softwaru a / nebo Produktů a může být změněna pouze v písemné formě podepsané oběma stranami a identifikována jako změna této Smlouvy.

Dotazy a další informace

Máte-li další dotazy týkající se této Smlouvy, kontaktujte společnost Ajax Systems Inc. zasláním e-mailu na adresu hello@ajax.systems.

Účinnost od 10. srpna 2016

 

Přeloženo z webových stránek společnosti Ajax Systems Inc. Aktuální a kompletní znění v anglickém jazyce je dostupné zde. Chyby v překladu textu vyhrazeny!

Image

O nás

Autorizovaný dovozce produktů Ajax

pro Českou a Slovenskou republiku je

společnost SAFE HOME europe

Připojte se k nám

 
ajax web logo 01
Copyright © 2020 smart-alarm.eu

Na veškerý obsah se vztahují autorská práva.

Vyhledávání